خانه / مجوز تغییر کشت گلخانه

مجوز تغییر کشت گلخانه

مدارک لازم جهت صدور مجوز تغییر کشت واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

۱)   مدارک هویتی (تصویر شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، مدرک تحصیلی)

۲)   مدارک مثبته زمین به همراه تصویر برابر اصل آن

۳)   مدارک مثبته آب به همراه تصویر برابر اصل آن

۴)   اصل نتایج آزمون آب و خاک دارای اعتبار (تهیه شده در فصل جاری)

۵)   تهیه طرح توجیهی

۶)   اصل پروانه بهره برداری به همراه تصویر آن

۷)   درخواست کتبی متقاضی

۸)   معرفی‌نامه از جهادکشاورزی

۹)   تکمیل فرم‌های درخواست صدور مجوز تغییر کشت توسط متقاضی

۱۰)  تکمیل فرم بازدید و نظریه کارشناسی توسط کارشناس

۱۱)  عکس پرسنلی ۳*۴ دو قطعه

۱۲)  قبض مالیات ۱۰،۰۰۰ (ده هزار)  تومان بابت حق تمبر

۱۳)  اصل رسید ثبت‌نام در سامانه سازمان نظام مهندسی و شرکت نازرشد

***********************************************************

فرایند صدور پروانه مجوز تغییر کشت واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

»»پست آزمایشی – در دست طراحی««

***********************************************************

فرم‌های لازم جهت صدور مجوز تغییر کشت واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

»»پست آزمایشی – در دست طراحی««

***********************************************************

مدارک لازم جهت تمدید مجوز تغییر کشت واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

۱)   مدارک هویتی (تصویر شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، مدرک تحصیلی)

۲)   مدارک مثبته زمین به همراه تصویر برابر اصل آن

۳)   مدارک مثبته آب به همراه تصویر برابر اصل آن

۴)   اصل مجوز تغییرکشت به همراه یک نسخه تصویر آن

۵)   درخواست کتبی متقاضی که در آن دلایل تعویق، قید شده باشد

۶)   معرفی‌نامه از جهادکشاورزی که در آن دلایل تعویق کار متقاضی، تأیید شده باشد به همراه تصویر آن

۷)   تکمیل فرم‌های درخواست تمدید مجوز تغییر کشت توسط متقاضی

۸)  تکمیل فرم بازدید و نظریه کارشناسی توسط کارشناس

۹)  عکس پرسنلی ۳*۴ دو قطعه

۱۰)  قبض مالیات ۵،۰۰۰ (پنج هزار)  تومان بابت حق تمبر

۱۱)  اصل رسید ثبت‌نام در سامانه سازمان نظام مهندسی و شرکت نازرشد

***********************************************************

فرم‌های لازم جهت تمدید مجوز تغییر کشت واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

»»پست آزمایشی – در دست طراحی««

***********************************************************