خانه / خبرها / افرادی که ثبت‌نام عضویت الکترونیک آن‌ها دارای نقص می‌باشد

افرادی که ثبت‌نام عضویت الکترونیک آن‌ها دارای نقص می‌باشد

     به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی در شهرستان‌های سراوان، سب سوران و مهرستان می‌رساند افرادی که نام آن‌ها در لیست زیر آمده، عضویت ایشان دارای نواقص بوده و تا زمانی که فرد نسبت به رفع نقص و ارسال مجدد اطلاعات از طریق کارتابل عضویت خود اقدام نکند، اطلاعات فرد مذکور قابل‌مشاهده و تأیید توسط سازمان نبوده و کارت الکترونیکی قابل صدور نخواهد بود.

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهرستان

تاریخ ارجاع

وضعیت

۱ مصطفی دهواری سراوان ۹۲/۰۷/۲۹ نقص عضویت
۲ محمداسحق لکی‌زهی سراوان ۹۲/۰۸/۱۱ نقص عضویت
۳ سلمه آلبا سراوان ۹۲/۰۸/۱۲ نقص عضویت
۴ محسن سپاهی سراوان ۹۲/۰۸/۱۲ نقص عضویت
۵ ساجده باران‌زهی سراوان ۹۲/۰۸/۱۴ نقص عضویت
۶ سمیه یمانی سراوان ۹۲/۰۹/۰۶ نقص عضویت
۷ حبیبه دهانی سراوان ۹۳/۰۳/۱۲ نقص عضویت
۸ زهره اشراقی سراوان ۹۳/۰۷/۲۲ نقص عضویت
۹ مهربی‌بی قریشیان سراوان ۹۳/۰۸/۰۳ نقص عضویت
۱۰ زینب باهورزهی سورانی سراوان ۹۳/۰۸/۰۷ نقص عضویت
۱۱ عبدالطیف جنگی‌زهی سراوان ۹۳/۱۰/۰۶ نقص عضویت
۱۲ شعیب درازهی سراوان ۹۳/۱۰/۱۳ نقص عضویت
۱۳ رقیه نصرت سراوان ۹۳/۱۲/۰۳ نقص عضویت
۱۴ نسرین ملازهی دشتوک سراوان ۹۳/۱۲/۱۰ نقص عضویت
۱۵ عمران شهلی‌بر سراوان ۹۴/۰۱/۱۷ نقص عضویت
۱۶ جعفر سپاهی سراوان ۹۴/۰۱/۱۷ نقص عضویت
۱۷ عبدالجلیل اسماعیلی‌نژاد سراوان ۹۴/۰۱/۲۹ نقص عضویت
۱۸ غلامرسول محمودی سوران سراوان ۹۴/۰۲/۰۱ نقص عضویت
۱۹ ام‌کلثوم حسین‌زایی سراوان ۹۴/۰۲/۰۵ نقص عضویت
۲۰ گل‌افروز نقیبی سراوان ۹۴/۰۳/۲۵ نقص عضویت
۲۱ محمد باهورزهی سراوان ۹۴/۰۸/۱۸ نقص عضویت
۲۲ مسلم دهقان‌زهی سراوان ۹۴/۰۹/۱۱ نقص عضویت
۲۳ نسرین صاحبی کهن‌کرمشاه سراوان ۹۴/۱۱/۱۴ نقص عضویت
۲۴ هدایت اله درازهی سراوان ۹۴/۱۲/۰۶ نقص عضویت
۲۵ مسلم آلبا سراوان ۹۵/۰۲/۰۱ نقص عضویت
۲۶ خدیجه دامنی سراوان ۹۵/۰۳/۱۳ نقص عضویت
۲۷ زری حسین‌بر سراوان ۹۵/۰۵/۰۱ نقص عضویت
۲۸ رحمت کریم‌زاده سراوان ۹۳/۰۱/۱۶ نقص عضویت
۲۹ احمد دهواری خاص سراوان ۹۳/۰۶/۰۸ نقص عضویت
۳۰ طیبه باران‌زهی سراوان ۹۳/۰۸/۲۶ نقص عضویت
۳۱ عبدالمجید پیام سراوان ۹۳/۰۹/۰۲ نقص عضویت
۳۲ بهزاد دهواری سراوان ۹۴/۰۶/۰۵ نقص عضویت
۳۳ محمد محمدی سراوان ۹۴/۱۰/۲۷ نقص عضویت
۳۴ سلمان دهقان بخشانی سراوان ۹۵/۰۳/۰۳ نقص عضویت
۳۵ عابده محمدی سراوان ۹۵/۰۳/۰۹ نقص عضویت
۳۶ رحیم‌بخش محمدنژاد لجی سراوان ۹۵/۰۴/۲۸ نقص عضویت
۳۷ محمدحنیف سپاهی سب سوران ۹۳/۰۱/۲۰ نقص عضویت
۳۸ سمینه دهانی سب سوران ۹۵/۰۶/۱۷ نقص عضویت
۳۹ ناهید دهانی سب سوران ۹۴/۰۷/۱۸ نقص عضویت
۴۰ احمد عبدالزهی مهرستان ۹۲/۰۸/۲۸ نقص عضویت
۴۱ محمداکبر باهورزهی مهرستان ۹۵/۰۵/۰۶ نقص عضویت

درباره ی مهندس بزرگ زاده

مهندس مجیب بزرگ زاده ، سمت: مدیرعامل و رییس هیئت مدیره، تحصیلات: کارشناسی ارشد، رشته تحصیلی: مهندسی علوم باغبانی، ایمیل: info@bozorgzadeh.ir، وب‌سایت: wWw.bozorgzadeh.ir