خانه / مجوز بهسازی و نوسازی گلخانه

مجوز بهسازی و نوسازی گلخانه

مدارک لازم جهت صدور مجوز بهسازی و نوسازی واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

۱)   مدارک هویتی (تصویر شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، مدرک تحصیلی)

۲)   مدارک مثبته زمین به همراه تصویر برابر اصل آن

۳)   مدارک مثبته آب به همراه تصویر برابر اصل آن

۴)   کروکی و نقشه تفکیک پلان به همراه یک نسخه تصویر آن

۵)   اصل نتایج آزمون آب و خاک دارای اعتبار (تهیه شده در فصل جاری)

۶)   تهیه طرح ساخت و انتخاب مشاور (حقیقی یا حقوقی) دارای رتبه ازنظام مهندسی برای ساخت تأسیسات و ابنیه

۷)   تهیه طرح توجیهی

۸)   فرم ۹ اعلام آمادگی مسئول فنی توسط کارشناس کشاورزی دارای رتبه و پروانه اشتغال از نظام مهندسی

۹)   اصل پروانه بهره برداری به همراه تصویر آن

۱۰)  درخواست کتبی متقاضی

۱۱)   معرفی‌نامه از جهادکشاورزی

۱۲)  تکمیل فرم‌های درخواست صدور مجوز بهسازی و نوسازی توسط متقاضی

۱۳)  تکمیل فرم بازدید و نظریه کارشناسی توسط کارشناس

۱۴)  عکس پرسنلی ۳*۴ دو قطعه

۱۵)  قبض مالیات ۱۰،۰۰۰ (ده هزار)  تومان بابت حق تمبر

۱۶)  اصل رسید ثبت‌نام در سامانه سازمان نظام مهندسی و شرکت نازرشد

***********************************************************

فرایند صدور پروانه مجوز بهسازی و نوسازی واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

»»پست آزمایشی – در دست طراحی««

***********************************************************

فرم‌های لازم جهت صدور مجوز بهسازی و نوسازی واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

»»پست آزمایشی – در دست طراحی««

***********************************************************

مدارک لازم جهت تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

۱)   مدارک هویتی (تصویر شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، مدرک تحصیلی)

۲)   مدارک مثبته زمین به همراه تصویر برابر اصل آن

۳)   مدارک مثبته آب به همراه تصویر برابر اصل آن

۴)   اصل مجوز بهسازی و نوسازی به همراه یک نسخه تصویر آن

۵)   کروکی و نقشه تفکیک پلان به همراه یک نسخه تصویر آن

۶)   استعلامات منقضی شده از ادارات مربوطه

۷)   درخواست کتبی متقاضی که در آن دلایل عدم اجرای کار به موقع، قید شده باشد

۸)   معرفی‌نامه از جهادکشاورزی که در آن میزان پیشرفت طرح و دلایل عدم اجرای کار متقاضی، تأیید شده باشد به همراه تصویر آن

۹)   تکمیل فرم‌های درخواست تمدید مجوز بهسازی و نوسازی توسط متقاضی

۱۰)  تکمیل فرم بازدید و نظریه کارشناسی توسط کارشناس

۱۱)  عکس پرسنلی ۳*۴ یک قطعه

۱۲)  قبض مالیات ۵،۰۰۰ (پنج هزار)  تومان بابت حق تمبر

۱۳)  اصل رسید ثبت‌نام در سامانه سازمان نظام مهندسی و شرکت نازرشد

***********************************************************

فرم‌های لازم جهت تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

»»پست آزمایشی – در دست طراحی««

***********************************************************