خانه / فرم درخواست بازدید

فرم درخواست بازدید

[raw]

فرم درخواست بازدید و ارایه نظریه کارشناسی

الف) مشخصات صاحب طرح:

- لطفاً مشخصات صاحب طرح را به طور کامل و دقیق و بر اساس شناسنامه وارد نمایید. پر کردن گزینه هایی که دارای علامت ستاره (*) هستند، الزامی است. -

نام صاحب طرح را وارد نمایید

نام خانوادگی صاحب طرح را وارد نمایید

نام پدر صاحب طرح را وارد نمایید

شماره شناسنامه صاحب طرح را وارد نمایید

فقط نام شهر محل صدور شناسنامه صاحب طرح را وارد نمایید

کدملی صاحب طرح را بدون فاصله وارد نمایید

ب) مشخصات طرح

لطفاً مشخصات طرح خود را وارد نمایید

نام طرح خود را وارد نمایید

مساحت گلخانه را بر اساس مترمربع وارد نمایید

ظرفیت طرح خود را وارد نمایید

مساحت کل زمین را بر اساس مترمربع وارد نمایید

نوع مالکیت زمین را بر اساس مدارک موجود انتخاب نمایید

منبع تأمین آب مورد نیاز طرح را بر اساس مدارک موجود انتخاب نمایید

ج) مشخصات و آدرس متقاضی:

لطفاً مشخصات تقاضا کننده بازدید را وارد نمایید

نام تقاضاکننده بازدید را وارد نمایید

نام خانوادگی تقاضاکننده بازدید را وارد نمایید

نام پدر تقاضاکننده بازدید را وارد نمایید

آدرس کامل محل سکونت خود را وارد نمایید

لطفاً شماره موبایل خود را وارد نمایید. مثال: 09155481234

تلفن ثابت خود را به همراه کد شهرستان وارد نمایید. مثال: 05485222453

لطفاً آدر ایمیل خود را وارد نمایید

در صورتی که توضیحی را برای کارشناس لازم می دانید لطفاً در کادر بالا بنویسید

لطفا صبر کنید...
[/raw]