خانه / موافقت اصولی گلخانه

موافقت اصولی گلخانه

مدارک لازم جهت صدور موافقت اصولی واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

۱)   مدارک هویتی (تصویر شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، مدرک تحصیلی)

۲)   مدارک مثبته زمین به همراه یک نسخه تصویر آن

۳)   مدارک مثبته آب به همراه یک نسخه تصویر آن

۴)   معرفی نامه از جهادکشاورزی به همراه تصویر آن

۵)   درخواست کتبی متقاضی و یک نسخه تصویر آن

۶)   تکمیل فرم بازدید و نظریه کارشناسی توسط کارشناس

۷)   عکس پرسنلی ۳*۴ دو قطعه

۸)   قبض مالیات ۱۰،۰۰۰ (ده هزار)  تومان بابت حق تمبر

۹)   اصل رسید ثبت‌نام در سامانه سازمان نظام مهندسی و شرکت نازرشد

فرم‌های لازم جهت صدور موافقت اصولی واحد تولیدی گلخانه

مدارک لازم جهت تمدید موافقت اصولی واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

۱)   مدارک هویتی (تصویر شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، مدرک تحصیلی)

۲)   مدارک مثبته زمین به همراه یک نسخه تصویر آن

۳)   مدارک مثبته آب به همراه یک نسخه تصویر آن

۴)   درخواست کتبی متقاضی که در آن دلایل عدم اجرای کار قید شده باشد

۵)   معرفی نامه از جهادکشاورزی که در آن دلایل عدم اجرای کار متقاضی، تأیید شده باشد به همراه تصویر آن

۶)   اصل موافقت اصولی به همراه تصویر آن

۷)   تکمیل فرم درخواست تمدید توسط متقاضی

۸)   تکمیل فرم بازدید و نظریه کارشناسی توسط کارشناس

۹)   عکس پرسنلی ۳*۴ یک قطعه

۱۰)   قبض مالیات ۵،۰۰۰ (پنج هزار) تومان بابت حق تمبر

۱۱)   اصل رسید ثبت‌نام در سامانه سازمان نظام مهندسی و شرکت نازرشد

فرم‌های لازم جهت تمدید موافقت اصولی واحد تولیدی گلخانه