خانه / نظام مهندسی

نظام مهندسی

    خدمات مربوط به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان که توسط شرکت نازرشد ارایه می‌شود:

– ثبت‌نام از متقاضیان عضویت در سازمان

– تمدید عضویت

– تشکیل پرونده انتقال به استان دیگر

– تشکیل پرونده و ارسال درخواست اخذ گواهی رتبه‌بندی مشاوران حقیقی

– تشکیل پرونده و ارسال درخواست اخذ گواهی رتبه‌بندی پیمانکاران حقیقی

– تشکیل پرونده و ارسال درخواست اخذ گواهی رتبه‌بندی مهندس فنی مزرعه

– تشکیل پرونده و ارسال درخواست اخذ پروانه اشتغال به کار

– ارسال درخواست اشتراک در فصلنامه اعضا

– برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط

– معرفی اعضا به شرکت‌ها و واحدهای تولیدی جهت گذراندن دوره‌های کارورزی و مهارت‌آموزی

 

ثبت‌نام و تمدید عضویت

رتبه‌بندی و پروانه اشتغال

کارت عضویت هوشمند

***

—————————————————————————————–