خانه / پروانه بهره برداری گلخانه

پروانه بهره برداری گلخانه

مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

۱)   مدارک هویتی (تصویر شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، مدرک تحصیلی)

۲)   مدارک مثبته مبنی بر مالکیت قانونی زمین

      –  در مورد اراضی دارای سند ارایه بنجاق: اصل سند به همراه تصویر برابر اصل؛

      –  در مورد اراضی استیجاری: ارایه اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ به مدت ۱۰ سال به همراه تصویر برابر اصل؛

۳)   مدارک مثبته آب (پروانه بهره‌برداری آب) به همراه تصویر برابر اصل

۴)   اصل پروانه تأسیس به همراه یک نسخه تصویر آن

۵)   کروکی و نقشه تفکیک پلان به همراه یک نسخه تصویر آن

۶)   معرفی‌نامه از جهادکشاورزی به همراه فرم شماره ۴ (گواهی پایان کار احداث گلخانه) به همراه تصویر آن

۷)   تصویر قرارداد با پیمانکار

۸)   درخواست کتبی متقاضی

۹)   تکمیل فرم‌های درخواست صدور پروانه بهره‌برداری توسط متقاضی

۱۰)   تکمیل فرم ۵ (بازدید و نظریه کارشناسی) توسط کارشناس

۱۱)  عکس پرسنلی ۳*۴ دو قطعه

۱۲)  قبض مالیات ۱۰،۰۰۰ (ده هزار)  تومان بابت حق تمبر

۱۳)  اصل رسید ثبت‌نام در سامانه سازمان نظام مهندسی و شرکت نازرشد

شرایط و معیارهای لازم جهت صدور پروانه بهره‌برداری گلخانه

فرم‌های لازم جهت صدور پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی گلخانه

مدارک لازم جهت تمدید پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

۱)   مدارک هویتی (تصویر شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، مدرک تحصیلی)

۲)   مدارک مثبته زمین به همراه تصویر آن

۳)   مدارک مثبته آب به همراه تصویر برابر اصل آن

۴)   اصل پروانه بهره‌برداری به همراه یک نسخه تصویر آن

۵)   تکمیل فرم شماره ۴ (درخواست تمدید پروانه بهره‌برداری) توسط متقاضی

۶)   تکمیل نامه درخواست تمدید پروانه بهره‌برداری توسط متقاضی

۷)   تکمیل فرم بررسی و اظهار نظر توسط متقاضی و تأیید آن توسط واحدهای جهادکشاورزی

۸)   تکمیل فرم ۵ (بازدید و نظریه کارشناسی) توسط کارشناس

۹)  عکس پرسنلی ۳*۴ دو قطعه

۱۰)  قبض مالیات ۵،۰۰۰ (پنج هزار) تومان بابت حق تمبر

۱۱)  اصل رسید ثبت‌نام در سامانه سازمان نظام مهندسی و شرکت نازرشد

شرایط و معیارهای لازم جهت تمدید پروانه بهره‌برداری گلخانه

فرم‌های لازم جهت تمدید پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی گلخانه