خانه / سامانه ثبت نام متقاضیان نظارت

سامانه ثبت نام متقاضیان نظارت

[raw]

سامانه ثبت نام متقاضیان نظارت

سامانه ثبت نام متقاضیان نظارت طرح های سازمان جهادکشاورزی استان سیستان و بلوچستان
سال زراعی 95 - 1394

الف) مشخصات شناسنامه ای

- لطفاً مشخصات خود را به طور کامل و دقیق و بر اساس شناسنامه وارد نمایید.
- پر کردن گزینه هایی که دارای علامت ستاره (*) هستند، الزامی است.

لطفاً کدملی را بدون خط تیره وارد نمایید

ب) مشخصات تحصیلی

لطفاً مشخصات تحصیلی را به طور کامل و دقیق بر اساس مدرک تحصیلی وارد نمایید.

ج) مشخصات نظام مهندسی و سابقه

- لطفاً مشخصات نظام مهندسی خود را دقیق و بر اساس مدارک وارد نمایید.
- ارایه مدارک الزامی می باشد.

- لطفاً تاریخ اعتبار عضویت در نظام مهندسی را بر اساس سامانه الکترونیک درج نمایید.
- اعضایی که عضویت خود را تمدید ننموده اند، حق شرکت در آزمون را ندارند.

لطفاً رتبه خود را بر اساس گواهی رتبه بندی وارد نمایید

لطفاً تاریخ اعتبار گواهی رتبه بندی را وارد نمایید

لطفاً شماره پروانه اشتغال را وارد نمایید

لطفاً تاریخ اعتبار پروانه اشتغال را وارد نمایید

اگر سابقه نظارت دارید، آن را بر اساس ماه وارد نمایید

اگر سابقه سرباز سازندگی دارید، آن را بر اساس ماه وارد نمایید.

د) طرح مورد درخواست

مجاز به انتخاب یک طرح می باشید.

لطفاً شهرستان مورد درخواست خود را بر اساس اطلاعیه وارد نمایید

ز) مشخصات فیش واریزی

لطفاً مشخصات فیش واریزی بابت ثبت نام در آزمون نظارت به مبلغ 200 هزار ریال (واریز شده به حساب 420340041 بانک کشاورزی، به نام سازمان نظام مهندسی) را وارد نمایید.
- مبلغ فوق قابل استرداد نمی باشد.

- لطفاً شماره فیش واریزی را وارد نمایید.
- فقط فیش های واریز شده امسال قابل قبول می باشد.

لطفاً تاریخ واریز را وارد نمایید

و) آدرس و ارتباطات

شهرستان محل سکونت فعلی خود را وارد نمایید.

لطفاً آدرس محل سکونت فعلی خود را به طور کامل وارد نمایید.

لطفاً شماره موبایل خود را وارد نمایید.

لطفاً شماره منزل را همراه با کد را وارد نمایید.

لطفاً آدرس ایمیل خود را که فعال هست، وارد نمایید.

لطفا صبر کنید...
[/raw]