خانه / 1393 / فروردین

بایگانی ماهانه: فروردین 1393

فرا رسیدن نوروز 1393 مبارک!

هيچ باراني نمی‌بارد، مگر صفا دهد؛ هيچ گلي جوانه نمي زند، مگر هديه شود؛ هيچ خاطره‌ای زنده نمی‌ماند، مگر شيرين باشد؛ هيچ لبخندي نيست، مگر شادي بياورد... پس: بگذار باران شوق بر زندگی‌ات ببارد، تا روحت را صفا دهد؛ گل‌های عشق در دلت جوانه زند، تا آن‌ها را به ديگران هديه کني؛ خاطراتت قشنگ باشند، تا همواره به يادشان بياوري؛ لبخند بر لبانت نقش بندد، تا شادي را بيفشاني؛ و بهاري بيايد تا بداني، باز هم فرصت بودن هست...!

ادامه نوشته »