خانه / پروانه تأسیس گلخانه

پروانه تأسیس گلخانه

مدارک لازم جهت صدور پروانه تأسیس واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

۱)   مدارک هویتی (تصویر شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، مدرک تحصیلی)

۲)   مدارک مثبته مبنی بر مالکیت قانونی زمین

      –  در مورد اراضی دارای سند ارایه بنجاق: اصل سند به همراه تصویر برابر اصل؛

      –  در مورد اراضی استیجاری: ارایه اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ به مدت ۱۰ سال به همراه تصویر برابر اصل؛

۳)   مدارک مثبته آب به همراه تصویر برابر اصل

۴)   کروکی و نقشه تفکیک پلان به همراه ۵ نسخه تصویر آن

۵)   استعلامات از ادارات مربوطه شهرستان (جهادکشاورزی، امور آب، امور برق، محیط زیست)

۶)   اصل نتایج آزمون آب و خاک دارای اعتبار (تهیه شده در فصل جاری)

۷)   تعهد محضری متقاضی مبنی بر ساخت و ساز اسکلت گلخانه و ابنیه و تأسیسات جانبی طبق طرح و نقشه ارایه شده و با رعایت دستورالعمل های مندرج در نظام گلخانه ای کشور

۸)   تهیه طرح ساخت و انتخاب مشاور (حقیقی یا حقوقی) دارای رتبه ازنظام مهندسی برای ساخت تأسیسات و ابنیه

۹)   تهیه طرح توجیهی

۱۰)  فرم ۹ اعلام آمادگی مسئول فنی توسط کارشناس کشاورزی دارای رتبه و پروانه اشتغال از نظام مهندسی

۱۱)   تعهدنامه محضری مسئول فنی به همراه تصویر آن

۱۲)  اجرای قانون حفظ کاربری با هماهنگی امور اراضی

۱۳)  اصل موافقت اصولی به همراه تصویر آن

۱۴)  درخواست کتبی متقاضی

۱۵)  تکمیل فرم‌های درخواست صدور پروانه توسط متقاضی

۱۶)  تکمیل فرم بازدید و نظریه کارشناسی توسط کارشناس

۱۷)  عکس پرسنلی ۳*۴ دو قطعه

۱۸)  پوشه و گیره

۱۹)  قبض مالیات ۱۰،۰۰۰ (ده هزار)  تومان بابت حق تمبر

۲۰)  اصل رسید ثبت‌نام در سامانه سازمان نظام مهندسی و شرکت نازرشد

فرم‌های لازم جهت صدور پروانه تأسیس واحد تولیدی گلخانه

 

مدارک لازم جهت تمدید پروانه تأسیس واحد تولیدی گلخانه

—————————————————————————————–

۱)   مدارک هویتی (تصویر شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، مدرک تحصیلی)

۲)   مدارک مثبته مبنی بر مالکیت قانونی زمین

      –  در مورد اراضی دارای سند ارایه بنجاق: اصل سند به همراه تصویر برابر اصل؛

      –  در مورد اراضی استیجاری: ارایه اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ به مدت ۱۰ سال به همراه تصویر برابر اصل؛

۳)   مدارک مثبته آب به همراه تصویر برابر اصل

۴)   اصل پروانه تأسیس به همراه یک نسخه تصویر آن

۵)   کروکی و نقشه تفکیک پلان به همراه یک نسخه تصویر آن

۶)   استعلامات منقضی شده از ادارات مربوطه

۷)   درخواست کتبی متقاضی که در آن دلایل عدم اجرای کار به موقع، قید شده باشد

۸)   معرفی‌نامه از جهادکشاورزی که در آن میزان پیشرفت طرح و دلایل عدم اجرای کار متقاضی، تأیید شده باشد به همراه تصویر آن

۹)   تکمیل فرم فرم‌های درخواست تمدید پروانه تأسیس توسط متقاضی

۱۰)  تکمیل فرم بازدید و نظریه کارشناسی توسط کارشناس

۱۱)   عکس پرسنلی ۳*۴ یک قطعه

۱۲)   قبض مالیات ۵،۰۰۰ (پنج هزار) تومان بابت حق تمبر

۱۳)  اصل رسید ثبت‌نام در سامانه سازمان نظام مهندسی و شرکت نازرشد

فرم‌های لازم جهت تمدید پروانه تأسیس واحد تولیدی گلخانه